↑ Return to PROJEKTAI

Poilsinis pažintinis turizmas kaime prisimenant siauruką

ĮGYVENDINTAS VIETOS PROJEKTAS
PAGAL PASVALIO RAJONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS “PASVALIO RAJONO INTEGRUOTA 2007 – 2013 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA GYVENIMO KOKYBEI KAIME GERINTI” iI PRIORITETO “ETNOKULTŪRINIO TAPATUMO PUOSELĖJIMAS, KULTŪRINGOS IR SVEIKOS GYVENSENOS UGDYMAS BEI GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA” 2.2. PRIEMONĘ “PARTNERYSTĖS ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMAS IR GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA”

Poilsinis pažintinis turizmas kaime prisimenant siauruką

Visą tai ką turime, vietos gyventojams atrodo taip kasdieniška ir įprasta. Tačiau nepelnytai užmirštas ir apleistas liko Šiaurinis Aukštaitijos siaurojo geležinkelio ruožas vingiuojantis šalia Pajiešmenių parko. Aukštaitijos Siaurasis geležinkelis – vienas unikaliausių šalies inžinierinio ir techninio paveldo objektų. Mes, savo kaime turime išskirtinius paveldo elementus – Šiaurinį Siaurojo geležinkelio atkarpos ruožą, tiltą per Jiešmens upelį, statytą 1933 metais ir Siaurojo geležinkelio Pajiešmenių stotį statytą 1922 metais ir 1996 metais įtrauktą į architektūros paminklų sąrašą.

Šiaurinį ruožą, pastatytą tarpukario laikotarpiu, Panevėžys – Biržai valdo bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“. Šis ruožas turizmui dar nenaudojamas. Reikia pastebėti, kad 2001 metais Aukštaitijos Siaurasis geležinkelis nustojo veikti kaip įprasta transporto rūšis. Nebenaudojami bėgiai apžėlė žole ir menkaverčiais krūmais, tad kai kuriems gyventojams labai patogu tokioje vietoje atsikratyti šiukšlių. Pajiešmenių geležinkelio stoties išdaužyti langai, išlaužytas vidus virto dar viena šiukšlių saugykla. Per pastarųjų 12-os metų laikotarpį ši ruožo atkarpa liko apleista. Atsirado norinčių metalinius bėgius priduoti į metalo supirkimo punktus.

Kaimo bendruomenės aktyvas pradėjo galvoti, ką būtų galima padaryti siauruko labui, kad jo po truputį nenaikintų žmogus ir pati gamta. Kaip priminti visuomenėj, kad turim svarbų istorinį palikimą? Kaip įdomiai papasakoti jaunajai kartai siauruko istoriją ir nepamiršti jo ateityje? Visa tai paskatino domėtis kaip veikia kita – Aukštaitijos siaurojo geležinkelio ruožo atkarpa – SIAURUKAS. Sužinojome, kad taip vadinamas Aukštaitijos Siaurasis geležinkelis – unikalus muziejus po atviru dangumi skaičiuoja 115 -uosius metus. XX a. pirmoje pusėje siaurukas buvo pagrindinė transporto priemonė Aukštaitijoje, pervežanti ir keleivius, ir krovinius. Viešoji įstaiga “Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“, pelno nesiekianti organizacija, prižiūri, saugo ir eksploatuoja komplekso dalį nuo Panevėžio iki Rubikių. Įstaigos misija – išsaugoti veikiantį siaurąjį geležinkelį bei integruoti jį į visuomenės gyvenimą. Čia rengiami reguliarieji reisai, užsakomosios kelionės, edukacinės ir šventinės iškylos. Kaupiama istorinė medžiagą apie siaurąjį geležinkelį, renkama istorinių riedmenų kolekciją. Keliautojų traukinius traukia tų laikų šilumvežiai TU-2…

Remdamiesi Aukštaitijos Siaurojo geležinkelio patirtimi, pasitelkėme į talką jaunimą ir vietos gyventojus. Sutvarkėme dalį geležinkelio atkarpos nuo Pajiešmenių parko iki Pajiešmenių geležinkelio stoties. Po atliktų darbų keliavome Aukštaitijos Siauruoju geležinkeliu. Tai buvo graži pažintis su siauruku. Jo šiandienos pritaikymas turizmui ir edukacinėms programoms. Rinkome nuotraukas, pasakojimus, užrašus apie siauruko veiklą. Surinkus informaciją, padarėme traukinuko formos informacinį stendą, informacines skrajutes. Šių darbų pasakoje suorganizavome renginį ir pristatėme įvykdytą projektinę veiklą.

Vietos projekto tikslai:
1. Suorganizuoti siaurojo geležinkelio, esančio šalia parko teritorijos ir prie Pajiešmenių geležinkelio stoties, tvarkymo talką.
2. Rinkti ir kaupti istorinę medžiagą apie siaurąjį geležinkelį Pajiešmenių kaime.
3. Suorganizuoti edukacinę iškylą siauruku, pasirenkant vieną iš siūlomų Aukštaitijos Siaurojo geležinkelio turistinių programų.
4. Baigiamojo renginio metu pristatyti parengtą pažintinį ir poilsinį maršrutą.
Projektas yra viešas ir pelno nesiekiantis – skirtas visiems kaimo gyventojams bei atvykusiems.

Paramos suma: 12000 Lt

Nuotraukas galite pamatyti ČIA

pr2pr1