↑ Return to APIE MUS

MOKYKLA

Pasvalio rajono Pajiešmenių pagrindinė mokykla su ikimokyklinio ugdymo skyriumi – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Pasvalio raj., Pajiešmeniuose, vykdanti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir papildomo ugdymo programas lietuvių kalba. Įstaigos kodas 190617689. Steigėjas Pasvalio rajono savivaldybės taryba.

Filialai:

  • Pasvalio rajono Pajiešmenių pagrindinės mokyklos su ikimokyklinio ugdymo skyriumi Kraštų pradinio ugdymo skyrius;
  • Pasvalio rajono Pajiešmenių pagrindinės mokyklos su ikimokyklinio ugdymo skyriumi Raubonių pradinio ugdymo skyrius.

Istorija

Mokykla savo veiklą pradėjo 1992 m. rugsėjo 1 d. Pamokos vyko tuometinio vaikų darželio ir žemės ūkio bendrovės patalpose. Kartu vyko ir pagrindinio mokyklos priestato statybos, kurios buvo užbaigtos per rekordiškai trumpą laiką, vienerius metus. 1993 m. rugsėjo 1 d. po iškilmingo atidarymo mokykla įsikūrė kompaktiškame tipiniame pastate. 1996 m. į mokyklos struktūrą įjungta iki tol kaip savarankiška įstaiga veikusi ikimokyklinio ugdymo grupė. Pasikeitė mokyklos pavadinimas, ji tapo Pajiešmenių pagrindine mokykla su ikimokyklinio ugdymo skyriumi.

2004 m. sausio 2 d. į mokyklos struktūrą rajono savivaldybės tarybos sprendimu įjungtos ir iki šiol kaip savarankiškos veikusios Raubonių ir Kraštų pradinės mokyklos, kurios tapo mokyklos skyriais.

Pajiešmenių pagrindinės mokyklos internetinė svetainė: http://www.ppm.lt

m_atidar1a1but-1