PROJEKTAI

pr5

Aktyvus ir turtingas laisvalaikis edukacinėje – pažintinėje stovykloje vaikams bei jaunimui

PAGAL PASVALIO RAJONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS “PASVALIO RAJONO INTEGRUOTA 2007 – 2013 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA GYVENIMO KOKYBEI KAIME GERINTI” I PRIORITETO “ETNOKULTŪRINIO TAPATUMO PUOSELĖJIMAS, KULTŪRINGOS IR SVEIKOS GYVENSENOS UGDYMAS BEI GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA” 2.2. PRIEMONĘ “PARTNERYSTĖS ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMAS IR GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA”* PAJIEŠMENIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ ĮGYVENDINA PROJEKTĄ „ AKTYVUS IR TURININGAS LAISVALAIKIS EDUKACINĖJE –PAŽINTINĖJE …

View page »

pr1

Poilsinis pažintinis turizmas kaime prisimenant siauruką

ĮGYVENDINTAS VIETOS PROJEKTAS PAGAL PASVALIO RAJONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS “PASVALIO RAJONO INTEGRUOTA 2007 – 2013 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA GYVENIMO KOKYBEI KAIME GERINTI” iI PRIORITETO “ETNOKULTŪRINIO TAPATUMO PUOSELĖJIMAS, KULTŪRINGOS IR SVEIKOS GYVENSENOS UGDYMAS BEI GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA” 2.2. PRIEMONĘ “PARTNERYSTĖS ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMAS IR GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA” Poilsinis pažintinis turizmas kaime prisimenant siauruką Visą tai ką …

View page »

pr4

Priemonių įsigijimas aktyviam gyventojų laisvalaikio organizavimui

PAGAL PASVALIO RAJONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS “PASVALIO RAJONO INTEGRUOTA 2007 – 2013 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA GYVENIMO KOKYBEI KAIME GERINTI” i PRIORITETO “VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS IR KAIMO APLINKOS GERINIMAS BEI VERSLUMO SKATINIMAS 1.2. PRIEMONĘ “BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS” PAJIEŠMENIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ ĮGYVENDINA PROJEKTĄ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMAS AKTYVIAM GYVENTOJŲ LAISVALAIKIO ORGANIZAVIMUI Šio projekto tikslas plėtoti ir gerinti bendruomeninių paslaugų …

View page »

PROJEKTAS - INTERNETO SVETAINEI-page-001

LIETUVOS IR PRANCŪZIJOS REGIONŲ PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ ORKESTRŲ TARPKULTŪRINIS BENDRADARBIAVIMAS

View page »

pr3

Pajiešmenių parko sutvarkymas ir laisvalaikio zonų įrengimas visuomenės poreikiams

Trumpa informacija apie vietos projektą Įgyvendinant projektą „Pajiešmenių parko sutvarkymas ir laisvalaikio zonų įrengimas visuomenės poreikiams“siekiama sutvarkyti Pajiešmenių kaimo parką ir sudaryti sąlygas gyventojams naudotis sukurta parko infrastruktūra. Tai yra pagrindinė laisvalaikio ir poilsio vieta esanti kaimo centre, kuria naudojasi vietos gyventojai, į kaimą atvykstantys svečiai, pravažiuojantys turistai. Čia vyksta įvairaus pobūdžio šventės, kuriose dalyvauja …

View page »