↑ Return to APIE MUS

BENDRUOMENĖ

Pajiešmenių kaimo bendruomenės atsiradimo istorija, tikslai ir veikla


Pasvalio rajone, prie Jiešmens upės, įsikūrusi Pajiešmenių gyvenvietė, kurioje gyvena daugiau kaip 600-ai gyventojų. 2003 – aisiai metais susikūrė Pajiešmenių kaimo bendruomenė. Šiuo metu šiai bendruomenei priklauso 110 narių.

Bendruomenės tikslai:

• Vienyti Pajiešmenių kaimo gyventojus sprendžiant socialines, ekonomines ir kultūrines kaimo problemas.

• Skatinti bendruomenės narių ir jaunimo pilietinę iniciatyvą, rengti projektus, programas šių projektų įgyvendinimui, siekti finansinės paramos organizacijos veiklai.• Plėtoti kaimo infrastruktūrą, rūpintis kaimo gerove.

• Organizuoti renginius, paskaitas.

Mūsų veikla ir įgyvendinti projektai:

2005 – buvo įrengtas paplūdimys su visa infrastruktūra, o 2009 metais teisiškai įregistruotas. 2008 – aisiais metais bendruomenės pastangomis, Pajiešmenių kaimas tapo viena iš gražiausiai tvarkomų gyvenviečių Šiaurės Lietuvoje. Laimėjo II vietą „Gražiausiai, geriausiai tvarkomos kaimo gyvenamosios vietovės“ konkurse. Bendruomenė gavo padėkas iš Lietuvos žemės ūkio ministerijos, Panevėžio apskrities viršininko administracijos, Lietuvai pagražinti draugijos už  Tėvynės meilės, gėrio, grožio idėjų puoselėjimą, visuomenės kultūros ugdymą bei pavyzdingą aplinkos tvarkymą.Pagrindinės bendruomenės vykdomos veiklos kryptis yra visuomenės kultūros ugdymas, puoselėjant tvarkingą, gražią gyvenamąją aplinką, išsaugant kultūros paveldą, tausojant gamtą.

2009 –aisiais metais buvo įgyvendintas projektas „Aktyvus laisvalaikis“, kuriuo siekiama skatinti kaimo gyventojų kultūrinį ir sportinį aktyvumą. Vykdant projektą buvo įsigytas teniso stalas su papildoma įranga.

Kiekvienais metais rengiamos tradicinės šventės: Joninės, Vasaros šventė, Kaledinė prakartėlė, Žiemos šventė, Užgavinės.

Kaip pervesti 2% pajamų mokesčio sumos

Mieli gyventojai! Artėja deklaravimo metas. Maloniai kviečiame dirbančiuosius paremti 2 procentais nuo sumokėtų pajamų mokesčių Pajiešmenių kaimo bendruomenę ir paprašyti tai padaryti kitus. Gyventojas, nusprendęs skirti 2 procentų pajamų mokesčio dalį Pajiešmenių kaimo bendruomenei, pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų metų gegužės 1 dienos, turi užpildyti bei pateikti gyvenamosios teritorijos mokesčių administratoriui FR0512 formos prašymą. Prašymus galima …

View page »