↑ Return to PROJEKTAI

Aktyvus ir turtingas laisvalaikis edukacinėje – pažintinėje stovykloje vaikams bei jaunimui

pr5

PAGAL PASVALIO RAJONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS “PASVALIO RAJONO INTEGRUOTA 2007 – 2013 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA GYVENIMO KOKYBEI KAIME GERINTI” I PRIORITETO “ETNOKULTŪRINIO TAPATUMO PUOSELĖJIMAS, KULTŪRINGOS IR SVEIKOS GYVENSENOS UGDYMAS BEI GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA” 2.2. PRIEMONĘ “PARTNERYSTĖS ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMAS IR GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA”*

PAJIEŠMENIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ

ĮGYVENDINA PROJEKTĄ

„ AKTYVUS IR TURININGAS LAISVALAIKIS EDUKACINĖJE –PAŽINTINĖJE STOVYKLOJE VAIKAMS BEI JAUNIMUI „

Vietos projekto tikslai

  1. Supažindinti kaimo vaikus ir jaunimą su etnokultūros pagrindais.
  2. Suorganizuoti vaikų ir jaunimo edukacinę- pažintinęaktyvaus ir turiningolaisvalaikio praleidimo vasaros stovyklą.

3.Didinti jaunimo motyvaciją aktyviai,turiningai ir naudingai praleisti laisvalaikį.

Bendra projekto vertė: – 24 403Lt

Paramos lėšos -19 522 Lt

Bendruomenės įnašas natūra­ – 4 881Lt