↑ Return to PROJEKTAI

Pajiešmenių parko sutvarkymas ir laisvalaikio zonų įrengimas visuomenės poreikiams

pr3

Trumpa informacija apie vietos projektą
Įgyvendinant projektą „Pajiešmenių parko sutvarkymas ir laisvalaikio zonų įrengimas visuomenės poreikiams“siekiama sutvarkyti Pajiešmenių kaimo parką ir sudaryti sąlygas gyventojams naudotis sukurta parko infrastruktūra. Tai yra pagrindinė laisvalaikio ir poilsio vieta esanti kaimo centre, kuria naudojasi vietos gyventojai, į kaimą atvykstantys svečiai, pravažiuojantys turistai. Čia vyksta įvairaus pobūdžio šventės, kuriose dalyvauja renginių dalyviai, kaimo gyventojai ir atvykę svečiai.
Vykdant projektą bus atstovaujama visų gyventojų interesai. Taip skatinsime Pajiešmenių kaimo žmonių aktyvumą, didinsime iniciatyvą ir bendrą veiklą bendruomenėje. Gražus ir sutvarkytas parkas taps gyventojų traukos centru. Parko infrastruktūra naudosis kaimo gyventojai, atvykę svečiai bei pravažiuojantys turistai. Parke rengiami renginiai suvienys ir jaunus ir senus, džiugins įvairių socialinių grupių žmones. Telks gyventojus aktyviau dalyvauti bendruomeninėje veikloje. Skatins atsakingai rūpintis ir puoselėti gyvenamąją aplinką.
Vietos projekto pagrindinis tikslas – Sutvarkyti ir išsaugoti parką ateities kartoms.
Vietos projekto uždaviniai:
• išvalyti parką nuo menkaverčių krūmų, pasodinti naujų medžių,
• būtina apsaugoti ąžuolo po-medį nuo trypimo, apsaugai suformuoti keliolikos pakopų  laiptelius. įrengti informacini    stendą su legendos aprašu.
• sumontuoti lauko tinklus parko apšvietimui ir renginių organizavimo aikštelei,
• sutvarkyti numatytą renginių organizavimo vietą,
• įrengti poilsio zonas su suoliukais ir šiukšlių dėžėmis,
• pėsčiųjų takus išgrįsti skalda,
• iš abiejų pusių pakloti trinkelėmis kabančio liepto prieigas,
• sumontuoti valčių prieplauką,
• pastatyti informacinį stendą su reglamentuojančiomis parko taisyklėmis ir svarbiausia informacija apie parką.
Pasvalio rajono VVG strategijos 1.1 priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos srityje 1.1.3 ,,Visuomeninės paskirties poilsio ir laisvalaikio zonų sutvarkymas bei plėtra ,, yra numatytos veiklos, kurias ketinama įgyvendinti Pajiešmenių kaimo bendruomenės projekte . Įgyvendinus projektą bus sutvarkytas parkas, įrengtos poilsio zonos pritaikant gyventojų laisvalaikio praleidimui, turizmui ir tradicinių renginių organizavimui.
Projektas tai pat atitinka Pasvalio r. VVG Vietos plėtros strategijos „Pasvalio rajono integruota 2007-2013 m. vietos Projektas taip pat atitinka bei siekia Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ keliamus šiuos tikslus: Bendrąjį tikslą – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse; Specialiuosius tikslus:
-padidinti kaimų gyvenamosios aplinkos patrauklumą;
-sumažinti gyventojų mažėjimą kaimo vietovėse.
Bendruomenė projektu siekia, bei sieks šių tikslų ir įgyvendinus projektą, šie tikslai bus pasiekti.

Nuotraukas galite pamatyti ČIA