Bendruomenių patirtis – iš Švedijos ir Norvegijos

 

Capture

Keturių mūsų kaimo bendruomenių jaunimo delegacijos patirties sėmėsi Švedijoje bei Norvegijoje. Bendruomenių atstovai viešėjo LR ambasadose Stokholme ir Osle, abiejose šalyse susitiko su ten įsikūrusiais Lietuvos verslininkais, lietuvių bendruomenėmis.
Tokia galimybė mūsų krašto bendruomenių žmonėms atsirado paruošus ES remiamą projektą, kuris buvo finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Techninė pagalba“ veiklos sritį Nacionalinis kaimo tinklas. Tinklo veiksmų programos kryptis – patirties žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros srityse ir kitos susijusios informacijos sklaida.
Projektas vadinasi „Verslumo skatinimo ir laisvalaikio užimtumo organizavimo galimybės kaimiškųjų vietovių jaunimui – Švedijos ir Norvegijos bendruomenių bei organizacijų gerosios patirties sklaida“. Šį projektą parengė Pasvalio rajono Atžalyno bendruomenė, kartu partneriais pasikvietusi Krinčino, Pajiešmenių ir Raubonių bendruomenes.
Šio projekto metu keturiasdešimt jaunų žmonių dalyvavo dviejose konferencijose LR ambasadose Švedijos Karalystėje Stokholme ir Norvegijos sostinėje Osle bei 2 konferencijose Lietuvių bendruomenėse Bergene ir Stavangeryje. Šių konferencijų metu Kaimo jaunimas turėjo galimybę susitikti su Lietuvos ambasadoriais, komercijos atašė, Lietuviais verslininkais, vykdančiais verslą šiose šalyse, švietimo atstovais ir ūkininkais. Šių renginių metu buvo dalinamasi gerąja patirtimi, pasakojama apie jauno žmogaus galimybes, apie pagalbą, kurios gali kreiptis kiekvienas norintis pradėti savo nuosavą verslą, apie eksporto galimybes į šias šalis, apie užimtumo galimybes ugdančias verslumą, bei galimybes kurti verslą kaimiškosiose vietovėse.
Konferencijoje Lietuvių bendruomenėje Bergene tema “Jaunimo verslumo skatinimas ir užimtumo organizavimas. Gerosios patirties sklaida” Lietuviai verslininkai dalinosi gerąja patirtimi, pristatydami verslo idėjas, kurias jie įgyvendino, konferencijoje dalyvavo komercinių renginių organizatorių firma, “mauri” masažus atliekanti įmonė, fotografė, valymo paslaugas teikianti įmonė. Bergeno bendruomenė pasakojo kaip jie dirba su jaunimu, kaip skatina jų verslumą ir rūpinasi vaikų užimtumu, pristatė bendradarbiavimo galimybes.
Konferencijoje Lietuvių bendruomenėje Stavangeryje tema “Bendruomeninių organizacijų plėtros ir Jaunimo verslumo skatinimo bei užimtumo organizavimo gerosios patirties sklaida” Rogolando Lietuvių bendruomenė dalinosi savo gerąja patirtimi jaunimo verslumo skatinimo srityje, kurį vykdo bendradarbiaudama su Jæren vietovės jaunaisiais ūkininkais, kurie pristatė savo veiklą ir pasakojo apie kaimiškųjų vietovių jaunimo galimybes ūkininkaujant.
Šio projekto metu pasirašytos dvi bendradarbiavimo sutartys su Bergeno ir Rogolando lietuvių bendruomenėmis.